Felhívások

Fűts okosan !

 • Létrehozva péntek, november 30, 2018 - 10:42

Ünnepélyes Adventi Gyertyagyújtás

 • Létrehozva csütörtök, november 29, 2018 - 12:59

Karácsonyváró programok

 • Létrehozva csütörtök, november 29, 2018 - 12:58

Karácsonyi koncert

 • Létrehozva csütörtök, november 29, 2018 - 12:57

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

 • Létrehozva csütörtök, november 29, 2018 - 12:45

  Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

  • Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel

  2018. december 07-én (pénteken)

  zöld zsákos,

  háztól történő szelektív hulladékgyűjtésre

  kerül sor Jászszentandrás településen.

  Kérjük, hogy ezen időpontban az ingatlan elé szíveskedjenek kihelyezni a zöld hulladékot, a szabályok szerint.

  A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. január 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes.

   

  2019. első negyedév szelektív hulladékszállításának időpontjai:

   

  Hulladék típusa

  Január

  Február

  Március

   

  Jászszentandrás

  Sárga zsákos

  4.

  8.

  8.

  Zöld zsákos és fenyő szállítás

  3. és 15.

  szünetel

  szünetel

   

  A szelektív szigetek továbbra is üzemelnek! Ide kérjük elhelyezni az üveg hulladékokat! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben vegyék igénybe.

  SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok

  • Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak.
  • Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
  • Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba.

  Tapossa Laposra!”

  A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el. A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető. KÉRJÜK NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

  TILOS a zsákba kevert települési hulladékot, egyéb, nem oda való hulladékot, veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, állati tetemet,  tűzveszélyes hulladékot helyezni, mert nem kerül elszállításra!

  ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöld hulladék kerüljön!

  Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, zöldség- és gyümölcs hulladék. (ételmaradék NEM!) Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg a teli zöld zsák átmérőjét (40-50 cm).

  Jásztelki Hulladékudvar és Lerakó decemberi nyitva tartása:

  (Hétfő – Péntek 8.00 h – 16.00 h Tel: 57/462-597)                     

              Zárva:            2018. december 1.     (szombat)

                                     2018. december 15.   (szombat)

                                     2018. december 24.   (hétfő)

                                     2018. december 31.   (hétfő)

              Nyitás:            2019. január 02.        (szerda)

  Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

  Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

  ***********************************************************************

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója 

 • Létrehozva kedd, november 27, 2018 - 13:21

Tüdőszűrés

 • Létrehozva kedd, november 27, 2018 - 10:25
  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal
  
  5136  Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

   

                                        H I R D E T M É N Y                             

  Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben

  a TÜDŐSZÜRÉS 2018. december 13-tól – 2018. december 18-ig kerül megtartásra.

  A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, LAKCÍMKÁRTYÁT!

   

  A SZŰRÉS AZOKNAK INGYENES, AKIK A SZŰRÉS NAPJAKOR MÁR BETÖLTÖTTÉK A 40. ÉLETÉVÜKET!

  A 40 ÉV ALATTIAKNAK A SZŰRÉSHEZ BEUTALÓ KELL – ÜZEMORVOSTÓL, ILLETVE TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSTÓL – ÉS FIZETNI IS KELL JELENLEG 1700,- Ft-OT, MELYET CSEKKEN (A TAVALYI MÁR NEM HASZNÁLHATÓ), A POSTÁN KELL BEFIZETNI.        

   CSEKKET A HELYSZÍNEN LEHET KÉRNI, AZ ÜZEMORVOSI BEUTALÓ MEGLÉTE ESETÉN.

  18 ÉVEN ALULIAK ESETÉBEN A 40 ÉVEN ALULIAKNÁL ELŐÍRTAKON FELÜL MÉG SZÜKSÉGES A SZÜLŐI JELENLÉT A BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ.

   

  A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

  2018. december 13-án CSÜTÖRTÖK               8:30 – 12:30  

  2018. december 14-én PÉNTEK                         8:30 – 12:30

  2018. december 17-én HÉTFŐ                           12:30 – 16:30

  2018. december 18-án KEDD                             8:30 – 12:00

                                                                                               Közös Önkormányzati Hivatal

Karácsonyi adománygyűjtés

 • Létrehozva szerda, november 21, 2018 - 13:16

Felhívás

 • Létrehozva péntek, november 16, 2018 - 08:18

  Jászszentandrás Község Önkormányzata

  Tisztelt Lakosok !

  Elkezdődött a járdák aszfaltozásának kivitelezési munkái az alábbi utcákban:

  • Váci Mihály út /Lehel és Rózsa között/
  • Dudás út /József A úttól a Jókai felé/
  •  Petőfi út /Hunyaditól kifelé vezető szakasz/
  • Munkácsy út,
  • Ady Endre út ,
  •  Rákóczi út, /Szőlős úttól kifelé vezető szakasz
  • József Attila út,
  • Jókai út, 
  • Akácfa út,
  • Bem út.

  A kivitelezés megkezdését követően azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozó nem az elvárható gondossággal jár el a kivitelezés során. A hibákat jeleztük a vállalkozó vezetőségének, akik felülvizsgálatot rendeltek el.

  Amennyiben Ön is problémát észlel és nem tud megfelelően egyeztetni a vállalkozó építésvezetőjével, kérem a hibát jelezze az önkormányzat felé az alábbi telefonszám valamelyikén:

  20/250-1753

  70/770-0189

  *****************************************************

Állásbörze 2018.11.22.

 • Létrehozva szerda, november 14, 2018 - 15:35

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről

 • Létrehozva kedd, november 13, 2018 - 11:03

  Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről!

  Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 16/2018 (XI.7.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifa igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

  Tűzifát igényelhet:

  a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700,- Ft)

  b)  egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft)

  c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft)

  Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

  A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

  A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2018. november 15-tól 2018. december 15-ig!

  A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

  1. A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:
  • Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás
  • Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény
  • Gyermektartásdíjról nyilatkozat
  • Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása
  • Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat
  1. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

  Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető Jászszentandrás honlapjáról.

  >>Kérelem nyomtatvány letölthető ide kattintva<<

  Jászszentandrás, 2018. november 13.

                                                                   Jászszentandrás Község Önkormányzata

  *********************************************************************

Toborzás !

 • Létrehozva hétfő, november 5, 2018 - 08:53

Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akció 2018.11.22.

 • Létrehozva hétfő, november 5, 2018 - 08:34

Tájékoztatás

 • Létrehozva hétfő, október 29, 2018 - 09:11

  TÁJÉKOZTATÁS

  A szokásos csütörtöki szemétszállítás 

  2018. november 01. helyett:

  2018. november 03.-án (szombaton) lesz.

  ********************************************************************

ÁLLÁSBÖRZE

 • Létrehozva péntek, október 19, 2018 - 11:16

" Aktívan a tudásért! "

 • Létrehozva csütörtök, október 18, 2018 - 13:32

Bontott vöröstégla eladó

 • Létrehozva kedd, október 16, 2018 - 14:42

  Jászszentandrás Önkormányzata eladásra kínál nagy mennyiségű

  bontott vöröstéglát.

  Érdeklődni:

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. szám alatt

  ***************************************************************

Téli időjárás

 • Létrehozva kedd, október 16, 2018 - 10:44

  Tisztelt Lakosság!

  Téli időjárás

  A hűvösebb idő beköszöntével egyre többen használják nagyobb terhelés mellett a tüzelő-, fűtőberendezéseket. Számos családi háznál találhatók szilárd tüzelőanyaggal működő kazánok, valamint kályhák. Nem mindegy azonban, hogy ezekben mit égetünk el.

  A katasztrófavédelem arra kéri az állampolgárokat, hogy csak olyan tüzelőanyaggal gyújtsanak be, amelyeket a berendezés gyártója ajánl, attól ne térjenek el. Bevett gyakorlat sajnos számos háztartásnál, hogy a lakók szemetet - gumi és műanyag hulladékot, kőolajszármazékokkal szennyezett rongyot, illetve lakkozott, festett fát - égetnek el a kazánokban, hiszen így megszabadulnak a feleslegessé vált szeméttől, ráadásul hőt termelnek vele.

  Ez a magatartás azonban számos veszélyt rejt magában. A hulladék kazánokban, kályhákban történő elégetésével nem csak káros anyagok kerülnek a légkörbe, hanem felgyorsul a kémények belsejében a kátrány- és koromlerakódás. A füstelvezető keresztmetszetének csökkenésével megnő annak belső hőmérséklete a fűtés során, amely végső soron kémény- és lakástüzet, valamint szén-monoxid visszaáramlást is eredményezhet. Fontos erre felhívni a figyelmet, hiszen minden ötödik lakástűz a kéményből indul ki! A szakemberek szerint a legjobb olyan fával tüzelni, amely hasábokra vágva, szellős helyiségben szárad minimum egy, de inkább két évig. A szárítással nem csak a fa fűtőértéke növekszik, hanem a károsanyag-kibocsátása is csökken. Ha valaki csak két hétig fűt háztartási hulladékkal, akkor annyi kátrány rakódik a kémény falára, mint normál fűtőanyag esetén a teljes fűtési szezonban.

  Téli időszakban megnő a szén-monoxid mérgezés kialakulásának veszélye. Ez akkor jön létre, amikor egy nyílt égésterű fűtőberendezés elhasználja a helyiség levegőjét és nem biztosított az oxigén utánpótlása. A problémák megelőzhetők, ha a jól szigetelő nyílászárókra résszellőzőt szerelnek, illetve a biztonságérzet növelhető egy szén-monoxid érzékelő beszerzésével is. Fontos, hogy jó minőségű eszközt vásároljanak, hiszen egy nem megfelelő érzékelő hamis biztonságérzetet kelthet, és nem is biztos, hogy időben jelzi a veszélyt. A jó minőségű szén-monoxid érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, mint ahogy azoké is, amelyek megbuktak az ellenőrzéseken.

  A problémák megelőzhetők, ha a tulajdonosok évente legalább egyszer, szakértővel ellenőriztetik a fűtőberendezéseket és a kéményeket, hiszen a szennyeződések rontják a berendezés hatékonyságát és növelik a balesetveszélyt. A családi házakhoz a lakosságnak kell megrendelnie az ingyenes kéményellenőrzést és -tisztítást. Ehhez telefonon a 1818-as számot tárcsázva, majd a 9-es és az 1-es gombot megnyomva lehet időpontot foglalni, de mindez interneten is megtehető a

  http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat oldalon."

   

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

 • Létrehozva péntek, október 5, 2018 - 09:54

  "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Jászszentandrás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)

  Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)

  Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre

  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  felsőoktatási hallgatók számára

  a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan

  >>Részletesen ide kattintva olvasható az "A" típusú pályázati kiírás<<

  ...........................................................................................

  "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Jászszentandrás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

  együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

  ezennel kiírja a 2019. évre

  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

  >>Részletesen ide kattintva olvasható a "B" típusú pályázati kiírás<<

  ***********************************************************

   

Pályázat Projektmenedzser munkakör betöltsére

 • Létrehozva szerda, október 3, 2018 - 09:52

  Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet

  munkatársat keres

  Projektmenedzser munkakörbe.

  Szövetkezetünk gyümölcsfeldolgozással foglalkozik, helyi homoktövisből készít különböző gyümölcsleveket és egyéb termékeket.

  A szövetkezet az OFA FOKUSZ pályázat keretében került támogatásra, melyhez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására keresünk új kollégát.

  MUNKAKÖR RÉSZLETEZÉSE, FELADATOK:

  • Marketing tevékenység : piacelemzés, piackutatás, termék reklámozás, értékesítés
  • Pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok:

  Fokusz-0057 pályázat irányítása. A projektben vállalt feladatok teljesítése, ütemtervek, indikátorok eredménymutatók betartása. A projekt pénzügyi és szakmai beszámolóinak elkészítése, továbbítása az OFA felé, a projekt adminisztratív feladatainak ellátása

  • Szövetkezeti menedzser képzésen való részvétel vállalása
  • közösségépítő tréningen való részvétel (évente 1 alkalom/2nap)

  ELVÁRÁSOK:

  • Projektvezetésben szerzett tapasztalat
  • Csapatszellem, jó kommunikációs képesség
  • Nyugodt személyiség
  • Határozottság, következetesség
  •  B kat. jogosítvány

  AMIT KÍNÁLUNK:

  • Nyugodt környezet
  • Kooperatív csapat
  • A cég jellegéből adódóan változatos feladatok
  • Versenyképes fizetés megegyezés szerint

  MUNKAVÉGZÉS HELYE:

  Jászszentandrás

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra.

  Szakmai önéletrajz, vagy motivációs levél benyújtási határideje, helye:

  2018. október 26. 16.00 óra

  Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet

  Szabó László elnök részére 5136 Jászszentandrás Rákóczi út 94.

  ************************************************************************

Állatbarát Plakátpályázat 2018 !!!

 • Létrehozva szerda, október 3, 2018 - 09:35

  Állatbarát Plakátpályázat 2018
  Értékes díjazással

  Az Orpheus Állatvédő Egyesület alkotói pályázatot hirdet "Állatbarát Plakátpályázat 2018" címmel, melynek célja az állatszeretet és a felelős állattartás népszerűsítése, a környezettudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. az állatvédelem. A pályázók pozitív vagy negatív példák bemutatása révén elkészített alkotásokkal nevezhetnek. Az alkotó témája lehet pl. a házi kedvencek vagy a gazdasági állatok tartása, a cirkusz, az állatkert, a vadászat, a prémtermelés, az állatkísérletek, a sintértelepek, vagy egyéb témakör. A pályamű készülhet A4 / A3 méretben, a plakát készítési technikája (pl. rajz, festmény, kréta, egyéb) szabadon választható.

  >>A pályázat részletes leírása ide kattintva olvasható<<

  1. A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, életkorát, telefonszámát, e-mail címét, iskolája elérhetőségét, a pályamű címét. A 14 év alattiak a gyermek, a 14 év felettiek a fiatal / felnőtt életkori kategóriába kerülnek besorolásra.

  2. Az elkészített pályázati anyagok postára adási határideje 2018. október 26.

  3. Értékes díjazás: a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások készítői között 500 ezer forint értékben kerülnek díjak kiosztásra.

  4. Beküldési cím:
  Orpheus Állatvédő Egyesület "Plakátpályázat 2018", 6701 Szeged, P.F.: 929.
  A pályamű kötelező melléklete egy, a pályázatot beküldő nevére és címére megcímzett, bélyeggel ellátott, közepes méretű válaszboríték!

  Figyelem: alkotói közösségek, osztályok, csoportok a pályamunkáikat KÖZÖS BORÍTÉKBAN is beküldhetik!

  A legsikeresebb (díjazott) alkotók egyenként kiértesítésre kerülnek, a pályázat teljes kiírása és az eredménye a www.zug.hu Állatbarát Web Kuckó oldalon kerül ismertetésre.

  Alkotásra Fel!

  ==========================
  Orpheus Állatvédő Egyesület

  *********************************************************************

Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatója 

 • Létrehozva szerda, október 3, 2018 - 09:22

   

TÁJÉKOZTATÓ

 • Létrehozva szerda, szeptember 26, 2018 - 11:39

  Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

  személyes befizetésének időpontjáról:

  Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj személyes megfizetésére

  2018. október 04-én  (csütörtökön) 14:30-17:00 óra közötti időszakban van lehetősége a

  Jászszentandrási Községi Művelődési Ház és Könyvtárban

  Szabó Valéria díjbeszedőnél.

  ************************************************************************

Értesítés-Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

 • Létrehozva hétfő, szeptember 24, 2018 - 13:18

RAJZ, MESEMONDÁS ÉS SZÍNJÁTSZÁS PÁLYÁZAT !!!

 • Létrehozva csütörtök, szeptember 20, 2018 - 08:52

   

FELHÍVÁS

 • Létrehozva szerda, szeptember 19, 2018 - 14:10

TÁJÉKOZTATÁS

 • Létrehozva hétfő, szeptember 17, 2018 - 13:04

 • Létrehozva péntek, szeptember 14, 2018 - 09:38

   T Á J É K O Z T A T Á S

  Tájékoztatjuk a jászszentandrási tanulókat, hogy a 2018. évi  tanulói tankönyvtámogatás

  2018. szeptember 14-től     2018. október 31-ig

  kerül kifizetésre.

  Kérjük, hogy az iskolalátogatási igazolást vagy a hallgatói jogviszony igazolást, valamint a személyi igazolványt hozzák magukkal és ügyfélfogadási időben  :  

   hétfő:             800   – 1200

                             kedd:              800  – 1200        1230 – 1600

   szerda:           800 –  1200

                  csütörtök:      nincs ügyfélfogadás

            péntek:          800 – 1200  - ig

   

  a Polgármesteri Hivatalban a pénztárt szíveskedjenek felkeresni.

  A támogatás összegét csak a meghatározott időtartam alatt tudjuk kifizetni.

  Szíves megértésüket köszönjük!

   

                                                 Községi  Önkormányzat 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat-intézményvezető munkakör

FIGYELEM-PROGRAMVÁLTOZÁS !

 • Létrehozva péntek, szeptember 14, 2018 - 11:03

Oldalak