Felhívások

Az ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. tájékoztatója

 • Létrehozva hétfő, június 18, 2018 - 13:09

  TISZTELT LAKOSOSK!

  Az ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. A FÖLD FELETTI VEZETÉK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉBEN LÉVŐ FÁK GALLYAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATTA ÖNKORMÁNYZATUNKAT:

  „A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotban meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerint fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában:

  • 1 KV felett 35 KV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 KV-nál nem nagyobb névleges feszültségszint esetén 1 méternél

  jobban, annak legközvetlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 5:30. §-a alapján első sorban a tulajdonost illeti meg a dologgal való rendelkezés joga, a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet gallyazásának elvégzésére is az adott növényzet tulajdonosa köteles.

  A biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet kapcsán a munkálatok megkezdése előtt egyeztetni szükséges az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szakembereivel (20/940-3680) a gallyazás elvégzésének feltételeiről, mivel a munkavégzéshez szükséges esetleges feszültségmentesítés csak ütemezetten és előre történő kiértesítés után lehetséges.

  A vezeték biztonsági övezetében az oda benyúló növényzeten a vezeték feszültségmentesítése nélkül munkát ne végezzenek!

  A növényzet gallyazását oly módon kell elvégezni, hogy a gallyazás eredményeként a növényzet a biztonsági övezet határán (minimum 1 évig) kívül maradjon. Olyan fák esetében, ahol annak növekedése folyamatos és minden évben visszatérően egyre magasabb költséggel végezhető csak el a gallyazási tevékenység, megfontolandó a növényzet cseréje, olyan növényre, mely kifejlett állapotában is eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

  Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajták:

  • Acercampestre "Nana" - gömbkoronájú mezei juhar
  • Acerplatanoides "Globosum" - gömbjuhar
  • Catalpabignoides "Nana" - ernyőskoronájú szivarfa
  • Crataeguslaevigata "Paul'sScarlet" - pirosvirágú galagonya
  • Fraxinusexcelsior "Nana" - gömbkőris
  • Fraxinusornus "Mecsek" - mecseki virágos kőris
  • Malus x adstringens "Hopa" - díszalma
  • Malusbaccata "Street Parade" - bogyós díszalma
  • Malus x purpurea "Eleyi" - pirosvirágú díszalma
  • Morus alba "Nana" - törpe eperfa
  • Prunuscerasus "Umbraculifera" - gömbmeggy
  • Prunusfructicosa "Globosa" - gömb-csepleszmeggy
  • Sorbusaria - lisztes berkenye
  • Sorbusborbásii - Borbás-berkenye

  Amennyiben a gallyazási feladatot a tulajdonos nem végzi el az Émász elvégzi a gallyazási és fakivágási tevékenységet. A gallyazást csak a védőtávolságban benőtt ágak eltávolítására terjed ki, a fa többi részének metszését, rítkítást nem végzi el Társaságunk.

  A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. §-a alapján:

  124. §(1)  A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján közterületen és idegen ingatlanon, bejegyzett vezetékjog esetén a bejegyzett meglévő nyomvonalon

  a) föld alatti és feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el,

  b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

  c) nem tartószerkezeten elhelyezett elosztóberendezést, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

  d) az építés során a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.

  (2)652  A hálózati engedélyes a vezetékjog vagy a véglegessé vált üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ

Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akció 2018.06.27.

 • Létrehozva hétfő, június 11, 2018 - 14:30

P Á L Y Á Z A T-Rákóczi út 104/2. és 104/3. sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

 • Létrehozva szerda, június 6, 2018 - 15:08

  P Á L Y Á Z A T

  Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Rákóczi út 104/2. és 104/3. sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

  Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

  Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:  62  m2  és 91 m2

         A  lakások  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehetők.

  A lakások maximum 5 évre igényelhetőek: 2018. évi lakbér mértéke: 387,- Ft/m2/hó ( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

  A pályázat tartalma:

  • kérelem részletes indokolással
  • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
  • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
  • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
  • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
  • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van
  • nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

     A pályázat benyújtási határideje:   2018.június 19. (kedd)  16 óra

                                                            Községi Önkormányzat

                                                            Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

  A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

  A pályázatokat a  Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el.

  A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                             Jászszentandrás

                                                                             Tel: 57/446-006

                                                                             18-as mellék            

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Tűzgyújtási tilalom

 • Létrehozva szerda, június 6, 2018 - 15:05

  Tisztelt Lakosság!

  Tájékoztatom, hogy a JNSZ megyére 2018. június 1-vel tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A tűzgyújtási tilalom nem csak erdőkre terjed ki, hanem helyi égetési rendelettel rendelkező önkormányzatok belterületére is érvényes (helyi rendeletek tartalmazzák).  A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és feloldásáról az erdotuz.hu oldalon található bővebb információ.

                                       Községi Önkormányzat

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet értékesítésben jártas szövetkezeti tagot keres

 • Létrehozva szerda, június 6, 2018 - 11:22

  A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet, melynek tagja Jászszentandrás Községi Önkormányzat is, szövetkezeti tagság lemondása miatt új tagot keres.

  A szövetkezet azzal a céllal jött létre, hogy helyben munkahelyet teremtsen, és egészséges, homoktövis alapanyaggal készült termékekkel bővítse az egészségtudatos vásárlók igényének kielégítését. A feldolgozó üzemben történik az önkormányzat által termesztett homoktövis feldolgozása. Az üzemben Jelenleg gyümölcslé, homoktövis tea, velő és szörp készül. és még sok lehetőség  lenne a termékfejlesztésre is  A termékek értékesítéséhez azonban nincs szakemberünk. Hiába az egészséges , 100 % természetes alapanyagú, termék, ha nem tudjuk nagy mennyiségben eladni. Nagyon bízunk benne, hogy segítséget kapunk lakosainktól, és megfelelő szakember alkalmazásával rentábilissá válik az üzem működése. E munkánkban a Belügyminisztérium is támogatja a szövetkezetet.

  Kérjük és várjuk jelentkezését azon személyeknek, akik a termékek fejlesztésében, népszerűsítésében, értékesítésében segítséget tudnának nyújtani.

  Bővebb információt nyújt: Szabó László elnök

  telefonszám: 06202501753

  e-mail: polgármester@jaszszentandras.hu

  Szabó László

  elnök

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sajtóközlemény "ETAP-T 18"

 • Létrehozva csütörtök, május 31, 2018 - 11:27

  Sajtóközlemény:

  A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében. A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre. A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon. A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár. A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál. A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

  Kérjük a lakosság megértését!

Pusztafogacsi búcsú

 • Létrehozva szerda, május 16, 2018 - 10:24

Pályázat- Igazgatási ügyintéző- munkakör betöltésére

 • Létrehozva szerda, május 16, 2018 - 08:14

  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

  A "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet 

  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

  igazgatási ügyintéző

  munkakör betöltésére.

  >>A pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  ------------------------------------------------------------------------------------------

ÁRAMSZÜNET ÉRTESÍTÉS

 • Létrehozva szerda, május 16, 2018 - 07:53

  ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

  ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

  Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy  hálózat karbantartás miatt

  Jászszentandrás település egész területén:

  2018.06.05-én és 2018.06.07-én   7:30- 15:30-ig

  ÁRAMSZÜNET lesz!

  Az ebből adódó kellemetlenségekért megértésüket kérjük.

  Egri Régió

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyári diákmunka

 • Létrehozva péntek, május 4, 2018 - 11:20

Töredék Edith Piaf életéből - Bonyár Judit sanzonestje

 • Létrehozva kedd, április 24, 2018 - 10:47

MUNKALEHETŐSÉG !

 • Létrehozva kedd, április 24, 2018 - 09:24

  Munkalehetőség !

  Jászszentandrás Község Önkormányzatához közfoglalkoztatásban

  mezőgazdasági munkára munkaerőt keresünk.

  Jelentkezni lehet: Szabó László polgármesternél  -  06 20/ 250 - 1753

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lomtalanítás 2018.04.25.

 • Létrehozva kedd, április 17, 2018 - 10:41

  Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

  5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

  Telefon: 06.57/462-497

  Telephely:        5141 Jásztelek, Hrsz 090/2        Tel: 06.57/540-131        Fax: 06.57/462-597

  Posta:               5131 Jászapáti, Pf 60                 Email:   info@regiokomkft.hu

   

  FELHÍVÁS!

  A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot,

  hogy 2018. április 25-én (szerdán)

  LOMTALANÍTÁST VÉGEZ JÁSZSZENTANDRÁS településen.

         

  A lomtalanítással egyidejűleg a lakossági hulladékszállítás a megszokottak szerint történik.

  Kérjük, hogy a lakosság reggel 7 óráig helyezze ki lomhulladékait az ingatlanjai elé.

  A hulladékokat úgy kell elhelyezni, hogy azokat a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

  Kihelyezhető hulladékok:

  Nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek, háztartási berendezés és készülék, ruhanemű, gépjármű gumiabroncs (maximum 4 db), kerámia vizesblokk tartozékok (pl.: mosdókagyló). A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek.

  A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

  – építési törmelék

  – levágott füvek, faágak és más komposztálható hulladékok

  – veszélyes hulladékok (festékek, oldószerek és csomagolásaik, elem és akkumulátorok, fénycsövek, gyógyszerek, növény védőszerek, olajok és olajjal szennyezett hulladékok, pala)

  – elektromos berendezések (hűtőszekrény, számítógép, televízió)

  – fémhulladékok

  Lakókörnyezetük tisztítása és tisztán tartása érdekében
  szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a lakosság segítőkész
  közreműködését!

  Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.tájékoztató

 • Létrehozva hétfő, április 16, 2018 - 13:14

   

Értesítés-Tiszamenti Regionális Vízművel Zrt.

 • Létrehozva hétfő, április 16, 2018 - 13:10

Időpont változás !

 • Létrehozva csütörtök, április 5, 2018 - 14:05

Ortopédiai szakrendelés 2018.április 13-án pénteken

 • Létrehozva csütörtök, április 5, 2018 - 14:02

  ÉRTESÍTÉS

  2018.április 13-án, pénteken 13:00   órától

  Ortopédiai szakrendelésre kerül sor

  Helyszín: Orvosi Rendelő

  Jászszentandrás, Rákóczi út 88.

  Aki a rendelésen részt kíván venni,valamint valamilyen segédeszközt szeretne felíratni, vásárolni, kérem, hogy jelezze részvételi szándékát azÖnkormányzati Hivatalban Bártfai Tímeánál az 57/446-055-ös telefonszámon, vagy személyesen.

  Szükséges dokumentumok a rendelésre:

  • korábbi orvosi leletek
  • érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • érvényes közgyógyigazolvány, ha van

  Amennyiben indokolt, szükséges gyógyászati segédeszköz is felírásra kerülhet. A felírt gyógyászati segédeszköz a közgyógykeretet  nem terheli, a közgyógyigazolvánnyal rendelkezőknek a felírt gyógyászati segédeszköz ingyenes!

  Rákóczifalva, 2018.04.05.

                  Egészségügyi Szolgálat

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Országos Tűzmegelőzési Bizottság lakosságtájékoztató anyaga

 • Létrehozva szerda, április 4, 2018 - 13:11

 • Létrehozva szerda, április 4, 2018 - 13:07

   

Fut a Szentandrás 2018.04.14.

 • Létrehozva kedd, április 3, 2018 - 09:58

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 16-22 ÉVES ISKOLÁSOKNAK

 • Létrehozva szerda, március 21, 2018 - 07:56

  EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett

  ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 16-22 ÉVES ISKOLÁSOKNAK

  A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki középiskolai vagy főiskolai tanulmányait végzi és a 2017-2018-as tanév első félévi lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik.

  • A tanulónak állandó bejelentett Jászszentandrás lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 3
  • Előnyt jelent eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy

  iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység

  Nem pályázhat az a tanuló:

  • akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel
  • igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát
  • fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
  • ha a tanuló más forrásból ösztöndíjban részesül

  Az ösztöndíj mértéke 20.000 Ft/fő/hó, melyet 2018. április 1.- 2018.augusztus 31. között folyósítanak. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra a tanuló bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26. hétfő, 16.00 óra.

  A pályázathoz csatolni kell:

  • az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított napló vagy bizonyítvány másolatot,
  • a tanulói jogviszony igazolását,
  • hátrányos helyzetről igazolást
  • szülői nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről
  • Adó illetve Taj kártya másolatát
  • a tanuló lakcímkártyájának másolatát
  • a tanuló nevét, elérhetőségét és bankszámlaszámát

  A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a konzorcium önkormányzatának polgármestere, alpolgármestere és az ESZOK bizottság elnöke bírálja el.

  A pályázatokat személyesen lehet átadni: Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal 12. szobájában (5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94.)

  >>A pályázati adatlap és leírás ide kattintva tölthető le<<

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Áramszünet Időpontok

 • Létrehozva kedd, március 13, 2018 - 11:47

  Áramszünet időpontok                       Utca

  2018.03.28.-án 09:00-15:00-ig   :      Mártirok 19-59 és 16-38, Munkácsy 1-39 és 2-36.

  2018.03.28.-án 09:00-15:00-ig    Széchenyi 1/2-től és 2-től, Posta 27-35 és 18-tól,                                                                            József A. 1sz.

  2018.03.28.-án 09:00-15:00-ig:       Munkácsy 5,6,7,8,9, Jókai 13-31.

  2018.04.04.-én 11:00-16:00-ig :         Bem végig, Templom, Bata 1.

  2018.04.04.-én 11:00-16:00-ig  :        Homokos, Aba-Novák, Bem 10, Piactér

  2018.04.04.-én 08:00-12:00-ig :         Gépállomás út

   2018.04.04.-én 11:00-16:00-ig  :        Mártirok 59-81 és 40-44.

  2018.04.06.-án 09:00-15:00-ig :          Mártirok 19-59 és 16-38, Munkácsy 1-39 és 2-36.

   

A kikapós patikárius-Bohózat 2018.04.14.

 • Létrehozva hétfő, március 12, 2018 - 10:12

Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akció 2018.03.26.

 • Létrehozva péntek, március 9, 2018 - 10:54

Meghívó

 • Létrehozva szerda, március 7, 2018 - 15:32

Március 14-i programok

 • Létrehozva szerda, március 7, 2018 - 15:32

Ünnepi megemlékezés

 • Létrehozva szerda, március 7, 2018 - 15:31

Hulladékszállítás közérdekű információ

 • Létrehozva csütörtök, március 1, 2018 - 10:00