Felhívások

ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. TÁJÉKOZTATÓJA

 • Létrehozva szerda, január 15, 2020 - 09:48

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ-magánszemélyek kommunális adója, építményadó

 • Létrehozva hétfő, január 6, 2020 - 10:54

  Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban
  adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania:

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.
  • Az adó tárgya: Jászszentandrás területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
  • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

  A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 20. § (3) alapján az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján:

  Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  a) az üdülő

  b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek. (Hatályos 2020. január 1-től.)

  Az adó éves mértéke:                

  (1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:       5000 Ft/év

  (2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti       jogonként: 10000 Ft/év

  Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak!

  >>Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő: >>Mentesség kéréséhez szükséges nyilatkozat itt<<

  Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

  >>Több tulajdonos esetén szükséges  megállapodás nyomtatvány letölthető itt<<

  *********************************************************************

  Építményadóval kapcsolatban
  adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania :

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  •  Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban ÖR.):

  Mentes az adó alól az ÖR. 8.§ alapján:

  a) a lakás

  b) a nem lakáscélú épület, kivéve az üdülő”

  Az  adó alapja építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

  Az adó mértéke az ÖR. 10. § alapján:

         a) 500-Ft/m2 - kivéve a 10.§ b) pontját

         b) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében 0 Ft/m2 .

  >>Építményadó adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  >>Több tulajdonos esetén szükséges  megállapodás nyomtatvány letölthető itt<<

  ************************************************************************

Igényfelmérés bölcsőde létesítése tárgyában!

TÜDŐSZŰRÉS 2019. december 10-től – 2019. december 16-ig

 • Létrehozva szerda, november 27, 2019 - 15:05
  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal
  Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006
  5 1 3 6
   

  H I R D E T M É N Y

  Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben a TÜDŐSZÜRÉS 2019. december 10-től – 2019. december 16-ig  kerül megtartásra.

  A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, LAKCÍMKÁRTYÁT!

  A SZŰRÉS AZOKNAK INGYENES, AKIK A SZŰRÉS NAPJAKOR MÁR BETÖLTÖTTÉK A 40. ÉLETÉVÜKET!

   

  A 40 ÉV ALATTIAKNAK A SZŰRÉSHEZ BEUTALÓ KELL – HÁZIORVOSTÓL, ÜZEMORVOSTÓL, ILLETVE TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSTÓL – ÉS FIZETNI IS KELL JELENLEG 1700,- Ft-OT, MELYET CSEKKEN (A TAVALYI MÁR NEM HASZNÁLHATÓ), A POSTÁN KELL BEFIZETNI.         CSEKKET A HELYSZÍNEN LEHET KÉRNI, AZ ÜZEMORVOSI BEUTALÓ MEGLÉTE ESETÉN.

  18 ÉVEN ALULIAK ESETÉBEN A FENTIEKEN FELÜL MÉG SZÜKSÉGES A SZÜLŐI JELENLÉT A BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ.

   

  A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

  2019. december 10-én KEDD                             830 – 1230

  2019. december 11-én SZERDA                         1230 – 1630

  2019. december 12-én CSÜTÖRTÖK               830 – 1230

  2019. december 13-án PÉNTEK                        830 – 1200

  2019. december 16-án  HÉTFŐ                         1230 - 1600

   

  Közös Önkormányzati Hivatal

  *************************************************************************

PÁLYÁZAT- Bérlakás bérlőjének kiválasztására

 • Létrehozva péntek, november 22, 2019 - 09:05

  P Á L Y Á Z A T

  Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/5.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

  Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

  Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:     62  m2   

  A  lakás  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

  A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2019.évi lakbér mértéke: 398,- Ft/m2/hó

  ( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

  A pályázat tartalma:

  • kérelem részletes indokolással
  • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
  • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
  • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
  • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
  • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van
  • nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

  A pályázat benyújtási határideje:   2019. december 3.  (kedd)

                                                        Községi Önkormányzat

                                                        Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

  A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

  A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló  10/2004 (IV.30.)  számú rendeletben foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata alapján.

  A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                             Jászszentandrás

                                                                             Tel: 57/446-006

                                                                              18-as mellék                

  *************************************************************************

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM-A BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSRŐL

 • Létrehozva csütörtök, november 21, 2019 - 11:35

   

Tanyafejlesztési pályázat

 • Létrehozva csütörtök, november 21, 2019 - 11:32

  6,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás magánszemélyek részére!
  A Tanyafejlesztési pályázat összefoglalója
  (VP6-7.2.1.4-17)

  Az EU támogatásával a Széchenyi 2020 keretében elérhető az alábbi pályázati program:

   “Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” A vissza nem térítendő támogatás mértéke 95%!

  A program magánszemélyek részére napelemes rendszer telepítésére (max.4 millió Ft), vízellátásra (max.2 millió Ft), valamint szennyvízkezelés kiépítésére (max.2 millió Ft) vehető igénybe, az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok estében:

  • Bács-Kiskun megye,
  • Békés megye,
  • Csongrád megye,
  • Hajdú-Bihar megye,
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá
  • Pest megye
   • Ceglédi,
   • Dabasi,
   • Monori (kivéve Gyömrő),
   • Nagykátai,
   • Nagykőrösi,
   • Ráckevei járásának településeI

  Nem támogatható tevékenységek:

  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
  • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
  • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

  Pályázhat:

  - azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a támogatási kérelem   benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a  lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
   -  a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója  tulajdonában van.

  Összefoglalva:
  Ha Ön a fentebb részletezett feltételeknek megfelel, akkor akár 6,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat mindössze 5% önerő befizetésével!

  *************************************************************************
   

   

PR-TELECOM FELHÍVÁSA

 • Létrehozva péntek, november 8, 2019 - 12:57

  TOVÁBBI RÉSZLETEK, AKCIÓS FELTÉTELEK ÉS MEGRENDELÉS Személyesen:

  Ideiglenes PR-TELECOM értékesítési pont (november 14-től november 28-ig) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal (Jászszentandrás, Rákóczi út 94.)

  Nyitva: keddenként és csütörtökönként 9:00 – 16:00

  • 2019.11.14. csütörtök 9-16 óráig
  • 2019.11.19. kedd 9-16 óráig
  • 2019.11.21. csütörtök 9-16 óráig
  • 2019.11.26. kedd 9-16 óráig
  • 2019.11.28. csütörtök 9-16 óráig

  Érdeklődésre való tekintettel további két időpont:

  • 2019.12.03. kedd 9-16 óráig
  • 2019.12.05. csütörtök 9-16 óráig

  Online: www.pr.hu/csomagajanlatok

  Telefonon: 1231 (ingyenesen hívható telefonszám, minden nap 8:00-19:00)

  ***********************************************************************

Lakossági felhívás- ingyenes homoktövisbogyó szedésre

 • Létrehozva péntek, október 18, 2019 - 12:51

Lakossági tájékoztató

 • Létrehozva csütörtök, október 17, 2019 - 12:45

Lakossági tájékoztató szociális tüzelőanyag igényléséről!

 • Létrehozva kedd, október 8, 2019 - 13:12

  Lakossági tájékoztató szociális tüzelőanyag igényléséről!

  Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 10/2019 (IX.30.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tüzelőanyag ( barnakőszén ) igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

  Barnakőszenet igényelhet:

  a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700,- Ft)

  b)  egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutóhavi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft)

  c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutóhavi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft)

  Támogatásra a széntüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

  A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

  A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2019. november 15-től 2019. december 15-ig!

  A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

  1. A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:
  • Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás
  • Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény
  • Gyermektartásdíjról nyilatkozat
  • Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása
  • Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat
  1. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

   

  Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető az alábbi linkre kattintva:

  SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ KÉRELEM - nyomtatvány-letölthető ide kattintva

  Jászszentandrás, 2019. október 07.

  **********************************************************************

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

ÉRTESÍTÉS

 • Létrehozva szerda, október 2, 2019 - 11:42

F E L H Í V Á S - ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRE

 • Létrehozva hétfő, szeptember 30, 2019 - 14:00

  F E L H Í V Á S

  ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRE

  A Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért  Közalapítvány részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászszentandrás Községi Önkormányzat által biztosított  iskolakezdési támogatás kifizetését  2019. szeptember 30. napjától  megkezdtük.

  A támogatás összegét az önkormányzat  pénztárában (Rákóczi út 94.) lehet felvenni ügyfélfogadási időben (kivéve az általános iskolai tanulókat)

  Hétfő

  8:00-12:00

  Kedd

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Szerda

  8:00-12:00

  Csütörtök

  nincs ügyfélfogadás

  Péntek

  8:00-12:00

   

  A Jászszentandrás  községben életvitelszerűen élő  általános iskolába járó tanulók  10.000,- Ft/fő támogatásban részesülnek, amely az iskolában kerül kifizetésre.

  A  Jászszentandrás  községben élő, középfokú oktatásban részesülő gyermekek közül a  9-10-11-12-13-14 osztályban tanuló tanulók

                                            10.000,- Ft/fő   támogatásban részesülnek.

  A  Jászszentandrás községben élő, felsőfokú oktatásban résztvevők közül az első diplomát szerző nappali  tagozaton tanuló tanulók

                                             10.000,- Ft/fő  támogatásban részesülnek.

  A támogatást középfokú oktatási intézmény esetében iskolalátogatási igazolás, felsőfokú oktatási intézmény esetében hallgatói jogviszony igazolás ellenében november 15-ig lehet igényelni.

   

                                                                    az  alapítvány kuratóriuma

  *************************************************************************