2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3  Közszolgáltatások

2.4  A szerv nyilvántartásai

2.5  Nyilvános kiadványok

2.6  Döntéshozatal, ülések

2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8  Pályázatok

2.9  Hirdetmények

2.10 Közérdekű adatok igénylése

2.11 Közzétételi listák

 

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat

2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Pénzügyi csoport:

Feladatok és ügyintézés:  

 • költségvetési rendelet, féléves és éves beszámoló előkészítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,
 • előterjesztések készítése a Testületi ülésekre,
 • gazdálkodás pénzügyi zavartalanságának biztosítása, előirányzat felhasználás és pénzeszközök alakulásának nyomon követése,
 • állami normatíva igénylése, elszámolása
 • különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök lehívása, azzal történő elszámolások
 • időszaki beszámolók, jelentések készítése, egyéb bevallások pl. ÁFA - bevallás készítése
 • civil szervezeteknek Képviselőtestület által jóváhagyott pénzösszeg kiutalása, egyéb pénzügyi tranzakciók,
 • útépítő közösségek létrejöttének segítése, útépítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása, szerződéskötések előkészítése,
 • első lakáshoz jutók támogatásának kiutalásának előkészítése, a visszatörlesztett összegek nyomon követése, ezzel kapcsolatos kintlévőségek behajtása.

Ügyintézők:

Csikós Emese:  - pénztári kifizetések, segélyek, támogatások                  

Mihályiné Keresztesi Anett :  - Közműfejlesztési támogatások kezelése

Csikós Erzsébet: - gazdaság vezető

Nagy Gábor: - könyvelő

Katona Szilvia:  

 • idegentartozások behajtása
 • idegenforgalmi adó (bevallás, nyomtatvány)
 • magánszemélyek kommunális adója (bevallás, változásbejelentő)
 • adóigazolás (illetékmentes)
 • építményadó ( bevallás nyomtatvány)
 • működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • zenés-táncos rendezvények bejelentése
 • talajterhelési díj (bevallás)

 

Csoszorné Rédei Gabriella:

 • bérleti szerződések
 • önadózó bejelentkezés Önkormányzati adóhatósághoz
 • adóvisszatérítési nyilatkozat
 • gépjárműadó mentességhez (kérelem nyomtatvány)
 • iparűzési adó (bevallási nyomtatvány)
 • kérelem 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű székhely,telephely igazolás kiadása tárgyévben
 • adó és értékbizonyítvány (kérelem nyomtatvány, tulajdoni lap, illeték 4000.- Ft)

Igazgatási Csoport:

Bártfai Tímea:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény(kérelem nyomtatvány,jövedelm igazolás,tanulói-hallgatói jogviszonyról igazolás)
 • névváltoztatás(kérelem,illetékbélyeg 5000.-Ft)
 • hagyaték, póthagyaték (tulajdoni lap, forgalmi engedély, nyugdíjszelvény, értékpapírok)
 • családi jogállás rendezése (apai elismerő nyilatkozat,személyi igazolvány,lakcímkártya,szakorvosi igazolás)
 • tankönyvtámogatás(tanulói jogviszony igazolása)
 • anyakönyvi kivonat(kérelem,illetékbélyeg 2000.-Ft)
 • hatósági bizonyítvány(kérelem,nyilatkozat,3000.-Ft-os illetékbélyeg)
 • étkeztetés,házi segítségnyújtás(kérelem,orvosi igazolás,jövedelem igazolás)

Germán Judit:  

 • birtokháborítás (illeték 3000.-)
 • fakivágási engedély (kérelem nyomtatvány)
 • méhészet (bejelentőlap)
 • közterülethasználat (kérelem)
 • Bursa Hungarica (kérelem nyomtatvány)
 • első lakáshoz jutók támogatása(kérelem,nyilatkozatok,adásvételi szerződés,építési engedély)
 • méltányossági közgyógyellátás(kérelem nyomtatvány,háziorvosi boríték,jövedelemigazolás)
 • zenés-táncos rendezvény engedélyezése (kérelem nyomtatvány)
 • telepengedély(kérelem nyomtatvány)

2.3  Közszolgáltatások

a) Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjára a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel az alábbi díjtételt állapítja meg az Önkormányzat a következők szerint:

300.- Ft / m2/ hó         (összkomfortos)

A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díja:

378.-Ft/m2/hó

b) Temetkezési Szolgáltatás: Jász-Opál Kft. Temetkezés

    Elérhetőségek: 5130 Jászapáti, Lehetl utca 27.
                          Tel.: 57/440-707; 20/366-2292 

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogokért fizetendő díj:

Egyes sírhely

Díszsírhely                        20.000.- Ft

I. osztályú                         15.000.- Ft

II. osztályú                        10.000.- Ft

Kettes sírhely

Az osztálynak megfelelő díj kétszerese.

Urnasírhely

Az adott sírhely díjtételének 50 %-a.

Urnafülke

25 000 Ft

Rátemetés

Az egyes sírhely megfelelő osztályának 70 %-a.

 

c) Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házban a termek bérleti díja:

Nagyterem:

Nyár

Tél

Első óra üzleti célra                 

6.600.- Ft +Áfa

8.800.- Ft+Áfa

Második óra üzleti célra                  

5.500.- Ft +Áfa

6.600.- Ft+Áfa

Minden további megkezdett óra                   

2.200.- Ft+Áfa

3.300.- Ft+Áfa

Első óra egyéb célra                   

3.300.- Ft+Áfa

3 300.- Ft+Áfa

Második óra egyéb célra                   

2.200.- Ft+Áfa

2 200.- Ft+Áfa

Minden további megkezdett óra                   

1.100.- Ft+Áfa

1 100.- Ft+Áfa

Zárt előtér: üzleti célra                

3 300.- Ft+Áfa

4.400.- Ft+Áfa

Egyéb célra                    

1 100.- Ft+Áfa

2 200.- Ft+Áfa

Klubszobák:                   

3 300.- Ft+Áfa

4.400.- Ft+Áfa

 

A bérlet díja időszakosan változik, május 1-től - szeptember 30-ig nyári, október 1-től – április 30-ig téli díjtétel kerül alkalmazásra.

Családi, egyéb rendezvény:                  44.000.- Ft +Áfa / alkalom + rezsiköltség

d) A Művelődési Ház szolgáltatásai, egyéb díja bruttó:

(1) Internet használat:

Megnevezés:               Diák                Felnőtt

Internet használat       ingyenes         17.-Ft/perc

(2)Fénymásolás,nyomtatás:

 Fénymásolás                        Ft

A/4 oldal                                22.-

A/4 lap                                   33.-

A/3 oldal                                33.-

A/3 lap                                   55.-

                        Nyomtatás                             Ft/oldal

                           Fekete-fehér                           55.-

                           Színes                                   220.-

(3) Laminálás /A/4 oldal/                                  165.-Ft/db

(4) Spirálozás /A/4 oldal/                                  165.-Ft/db

(5) Könyvtár beiratkozási díj:

- 18 év alattiak                          ingyenes

- 18 év felettiek                        300.-Ft/év

- nyugdíjasoknak                      300.-Ft/év

- felnőtteknek                           500.-Ft/év

- 70éven felülieknek                 ingyenes

(6) Könyvtár eseti igénybevételi díj:

-Felnőtteknek                           110.-Ft/alkalom

Települési szilárd és folyékony hulladék szállítás szolgáltatás díjai:

Szilárd hulladék szállítás:

Jászszentandrás község Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A hulladékgazdálkodással, közszolgáltatással kapcsolatos feladat-és hatáskört, a társulási megállapodásban foglaltak alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás látja el.
A Társulás – a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával megbízza:
a) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-t ( Jásztelek hrsz: 091/5) a hulladék elhelyezési, szelektív hulladékgyűjtési, ártalmatlanítási feladatainak ellátására
b) REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-t (  Jászberény Lehel Vezér tér 18 a hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására
bb) Jászapáti Városüzemeltető Kft (Jászapáti Gyöngyvirág u. 11) hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására alkalmazott alvállalkozó.

Szállítási díja: 3430.-Ft (negyedéves)
Hulladék elvitel:minden héten csütörtökönként

Városüzemeltető Kft. 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.

Regio-Kom Kft. 5141. Jásztelek, Hrsz 90/2.

Regio-Kom Térségi Hukkadékszállítási Kft. 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A többlethulladék elszállítására, ártalmatlanítására igénybe vehető matricás fóliazsákok

 • díja: 205 Ft / db

A Regionális Hulladéklerakóba beszállított hulladék átvételi díja:

 • bontási törmelék:        1,30 Ft/kg+ÁFA
 • komposztálható anyag:     2,10 Ft/kg+Áfa
 • lakossági(kommunális) hulladék 6 Ft/kg+ÁFA

A Regionális Hulladéklerakóba a hulladék tulajdonosa által beszállított:

 • építési, bontási hulladék negyedévente 500 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető
 • lakossági (kommunális) és komposztálható hulladék negyedévente 200 kg-ig, veszélyes hulladék évente 10 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető.
 • elektromos és elektronikai hulladékokból évente a háztartásokban előfordulók közül 1-1 db térítésmentesen elhelyezhető

Közületi hulladék lerakási díja: 1220 Ft/m3+ÁFA

Folyékony hulladék szállítás:

Jászszentandrás Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését helyi közszolgáltatás útján látja el. A kötelezett közszolgáltató Jászszentandrás község közigazgatási területén Káplár Attila egyéni vállalkozó lakcím: 5130 Jászapáti Nyírfa u. 3. 2017. március 1-től – 2027. március 1-ig.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének legmagasabb egységnyi díja 3800 Ft+Áfa/m3.

A legkisebb számlázható mennyiség 4 m3, a közszolgáltató a 4 m3 alatti mért mennyiség esetében is a 4m3-hez tartozó díjtételt számláz.

Ivóvíz, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás szolgáltató:
  - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
. 5000. Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
 Tel.: +36 56 422 522
 

2.4  A szerv nyilvántartásai

2.5  Nyilvános kiadványok -

2.6  Döntéshozatal, ülések

2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A képviselőtestület éves munkaterve

Képviselő testületi ülés meghívója

 

Képviselőtestületi ülés előterjesztései

Jegyzőkönyv

Önkormányzati rendeletek:

Ssz.

száma

megnevezése

 
 

1.

12/1997. (XII.18.)

A tanyagondnoki szolgálat működési rendjéről.

 Megtekintés

2.

17/2001. (IX.26.)

Az útépítési együttműködésről.

Megtekintés

3.

20/2001. (X.29.)

A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.

Megtekintés

6.

10/2004. (IV.30.)

A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról. 

Megtekintés

4.

15/2004. (IV.30.)

A házi gondozási körzetek kialakításáról.

Megtekintés

5.

24/2004. (X.01.)

A regionális hulladékgazdálkodási tervről.

Megtekintés

6.

7/2006. (III.31.)

Az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtásáról.

Megtekintés

7.

14/2006. (XII.01)

A képviselő-testület tagjainak, a bizottságok elnökének, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról.

Megtekintés

8.

17/2006. (XII.27)

A talajterhelési díjról.

Megtekintés

9.

18/2006. (XII.27.)

Az első lakáshoz jutók részére adható vissza nem térítendő támogatásról.

Megtekintés

10.

5/2009. (III.30.)

A gyermekvédelméről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól.

Megtekintés

11.

9/2009. (X.01.) 

A temetőkről és a temetkezésről.

Megkekintés

12.

7/2011. (VI.20.)

"JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGÉRT"~ kitüntető díj alapításáról és adományozásának szabályairól.

Megtekintés

13.

11/2011. (XI.28.)

A Helyi Építési Szabályzatról.

Megtekintés

14.

9/2012. (III.30.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Megtekintés

15.

10/2013. (V.27.)

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatásáról.

Megtekintés

16.

13/1013. (IX.12.)

A közterület használat rendjéről.

Megtekintés

17.

16/2013. (XI.11.)

Szervezeti- és Működési szabályzatról

Megtekintés

18.

4/2014.

(II.10.)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról.

Megtekintés

19.

8/2014.

(IX.08.)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a települési köztisztaságról.

Megtekintés

20.

9/2014.

(IX.01.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Megtekintés

21.

10/2014.

(IX.17.)

A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

 

Megtekintés

22. 3/2015. (II.27.) Az egyes szociális ellátásokról. Megtekintés
23. 5/2015 IV.16.)  A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos,valamint az avar és kerti hulladék égetésére  vonatkozó szabályokról Megtekintés
24.

7/2015

(VII. 10.)

Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogi következményeiről

 Megtekintés

 

25. 9/2015 (IX.16.) Jászszentandrás Község címeréről és zászlajáról, használatának rendjéről. Megtekintés
26. 6/2016. (IX.12.) A helyi adókról. Megtekintés
27. 4/2017 (II.20.)  Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Megtekintés
28. 5/2017 (III.30.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

Megtekintés

29. 11/2017. (VI.06.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről. Megtekintés
30.

16/2017.

(IX.29.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Megtekintés
31. 18/2017. (X.30.) Jászszentandrás Község településképének védelméről Megtekintés
32. 8/2018. (VI.25.) Jászszentandrás község közművelődéséről Megtekintés
33. 13/2018. (IX.11.) A közterületi térfigyelő rendszerről Megtekintés
34. 16/2018. (XI.7.) A szociális célú tűzifavásárlásról Megtekintés
35. 5/2019. (III.25.) Az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére. Megtekintés

2.8  Pályázatok

 • A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

2.9  Hirdetmények

 • A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

2.10 Közérdekű adatok igénylése

 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Igazgatási Csoport
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

5136. Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.:57/446-006 fax:57/446-002 igazgatas(kukac)jaszszentandras.hu

 • Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Germán Judit
 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: ------------
 • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: -----
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.11 Közzétételi listák

Kereskedelmi nyilvántartás-adatbázis

Szálláshely üzemeltetési engedélyek nyilvántartása

Rendezvénytartási engedélyek