Archívum

 • kedd, február 13, 2024 - 11:51
 • kedd, február 6, 2024 - 09:39

 • hétfő, január 8, 2024 - 11:45

  A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprő Ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet tájékoztatása alapján a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje

  Jász-Nagykun -Szolnok Vármegyei ellátási terület 2024. évi sormunka terv

  Jászszentandrás:   szeptember 10-szeptember 30.

  ********************************************************

   

 • péntek, január 5, 2024 - 11:49

  2024. január 15. a magánszemély kommunális adója és az építményadót érintő adatbejelentés határideje

  Az adózónak az építményadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

  2024. január 15.  napjáig kell az adózóknak bejelentést tenniük a magánszemély kommunális adója és az építményadó kapcsán a 2023-ban bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokról.

  Lényeges, hogy a magánszemély kommunális adójának, valamint az építményadónak az az alanya, aki az év első napján az ingatlan/építmény/telek tulajdonosa/vagyonértékű jog jogosítottja.

  Nekik a 2023-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokat 2024. január 15. napjáig kell az illetékes önkormányzatnak bejelenteniük, ha volt olyan változás, ami ezt indokolja.

  Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet például ingatlan/telek/épület szerzése, eladása.

   Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentés alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adó összegét (vagy éppen törlését), újabb adatbejelentést nem szükséges mindaddig benyújtani, amíg az adózót vagy az adótárgyat érintő körülményben változás nem következik be. Az adót két egyenlő részletben, március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni.

  Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban (lakóház, tanya, telek esetén) adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania 

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.
  • Az adó tárgya: Jászszentandrás területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
  • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

   

  A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 20. § (3) alapján az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján:

  Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  a) az üdülő

  b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek. (Hatályos 2020. január 1-től.)

  Az adó éves mértéke:                

  (1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:       5000 Ft/év

  (2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti       jogonként: 10000 Ft/év

  Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak!

  >>Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  Több tulajdonos esetén a megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

   >>Mentesség kéréséhez szükséges nyilatkozat+adatbejelentő itt<< (Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!)

  ***************************************************************

  Építményadóval (üdülő, nyaraló, hétvégi ház esetén) kapcsolatban
  adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania :

  • Építmény (üdülő) vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  •  Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban ÖR.):

  Mentes az adó alól az ÖR. 8.§ alapján:

  a) a lakás

  b) a nem lakáscélú épület, kivéve az üdülő”

  Az  adó alapja építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

  Az adó mértéke az ÖR. 10. § alapján:

         a) 500-Ft/m2 - kivéve a 10.§ b) pontját

         b) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében 0 Ft/m2 .

  >>Építményadó adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  Több tulajdonos esetén a  megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

  *************************************************************

 • szerda, december 13, 2023 - 08:50

  >>2024. évi szelektív hulladékszállítás naptár ide kattintva letölthető<<

   

  2024-es Lomtalanítások

  2024.04.13. (Szombat) lomtalanítás--> Jászszentandrás

  2024-es ünnepek körüli hulladékszállítás módosításai

  2024.12.26. (Csütörtök) helyett--> 2024.12.28. (Szombat)

  Érintett települések: Jászszentandrás

  ******************************************

 • hétfő, december 4, 2023 - 15:53

 • szerda, november 29, 2023 - 08:20

 • péntek, november 24, 2023 - 12:54

 • csütörtök, november 16, 2023 - 14:41

  >>jelentkezési lap ide kattintva letölthető<<

  *******************************************

   

   

   

 • csütörtök, november 16, 2023 - 14:36

   

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot ír ki 

  takarító munkakör betöltésére

  >>a pályázat ide kattintva olvasható<<

  ********************************************

 • szerda, november 15, 2023 - 10:34

  2024-es Lomtalanítások

  2024.04.13. (Szombat) lomtalanítás--> Jászszentandrás

  2024-es ünnepek körüli hulladékszállítás módosításai

  2024.12.26. (Csütörtök) helyett--> 2024.12.28. (Szombat)

  Érintett települések: Jászszentandrás

  ******************************************************************

   

   

   

 • péntek, november 3, 2023 - 08:15

 • csütörtök, november 2, 2023 - 14:04

  Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről!

  Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 13/2023.(X.31.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifa vagy szén igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

  Tűzifát vagy szenet igényelhet:

  a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át (76.950,- Ft)

  b)  egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át (96.900,- Ft)

  c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át (125.400,- Ft)

  Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

  A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

  A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2023. november 13-tól 2023. december 15-ig!

  A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

  1. A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:
  • Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás
  • Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény
  • Gyermektartásdíjról nyilatkozat
  • Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása
  • Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat
  1. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

   

  Kérelem nyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető Jászszentandrás honlapjáról.

  >>Kérelem nyomtatvány ide kattintva letölthető<<

   

  Jászszentandrás, 2023. november 02.

                                                                   Jászszentandrás Község Önkormányzata

  ***********************************************

   

 • kedd, október 3, 2023 - 13:53

  T Á J É K O Z T A T Á S

  Tájékoztatjuk a 70 éven felüli egyedül élő lakosokat, hogy a

  2022. évi  szemétszállítási díj támogatás

  az alábbi időpontokban kerül kifizetésre:

   

  október 17. (KEDD):             8:00-12:00, 13:00-15:00

  október 18. (SZERDA):        8:00-12:00, 13:00-15:00

  október 20. (PÉNTEK):        8:00-12:00

  október 24. (KEDD):             8:00-12:00, 13:00-15:00

  október 25. (SZERDA):        8:00-12:00, 13:00-15:00

  október 27. (PÉNTEK):        8:00-12:00

  október 30. (HÉTFŐ):           8:00-12:00, 13:00-15:00

   

  Kérjük, hogy a befizetést igazoló 2022. I., II., III. és IV. negyedévi postai feladóvevényüket hozzák magukkal és az Önkormányzatnál a „pénztár” szobát szíveskedjenek felkeresni.

  A 2022. évi támogatásra azok jogosultak, akik 2021.12.31-ig betöltötték a  70. életévüket és egyedül élnek .

  A támogatás összegét CSAK A MEGHATÁROZOTT IDŐPONTOKBAN tudjuk kifizetni,utána nem áll módunkban kifizetni !

  Amennyiben valaki nem tudja személyesen átvenni a támogatást, az ügyben eljáró személynek meghatalmazás szükséges!

  (Az ehhez szükséges nyomtatvány kérhető hivatalunkban   
  >>vagy letölthető ide kattintva<<)

  Kérjük szíves megértésüket.

   

                                                                                              Községi  Önkormányzat 

  ************************************************************

 • hétfő, október 2, 2023 - 14:19

  "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Jászszentandrás Község Önkormányzata  a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

   ezennel kiírja a 2024. évre

  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

  >> pályázat ide kattintva olvasható<<

  *********************************************************

   

 • hétfő, október 2, 2023 - 14:15

  "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Jászszentandrás Község Önkormányzata  a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

  ezennel kiírja a 2024. évre

  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  felsőoktatási hallgatók számára

  a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

  >> pályázat ide kattintva olvasható<<

  *********************************************

 • szerda, szeptember 13, 2023 - 09:06

  Eboltás

  Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a veszettség megelőzése érdekében a kötelező eboltásra a következő időpontokban és helyszíneken kerül sor:

  2023. szeptember 18. hétfő

                                                 9.00-10.00  COOP-ABC

                                             17.00-18.00         COOP-ABC

   

  2023. szeptember 19. kedd

                                                 9.00-10.00  Vadász Büfé

                                                 17.00-18.00         Vadász Büfé

   

  2023. szeptember 21. csütörtök

                                                 17.00-18.00         COOP-ABC

   

  2023. szeptember 23. szombat

                                                 9.00-10.30  Vadász Büfé

   

  Az oltásokat Dr. Székely Róbert állatorvos végzi.

  Telefonos megkeresés esetén a doktor úr házhoz megy: +36-30-424-3939

  Az oltás díja: 5.500 Ft ebenként

  A féreghajtás díja: 200 Ft / 10 testsúly kilógrammonként.

  Kérjük a korábban kiállított, sorszámozott kisállat egészségügyi könyvet (oltási könyvet) hozzák magukkal. Eboltási könyv pótlása: 500 Ft

  Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján a veszettség elleni védőoltás minden 3 hónaposnál idősebb ebnél kötelező.

  A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet értelmében 2003-tól kötelező az ebek féregtelenítése, amely a védőoltás beadásának feltétele.

  A 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet 17B § (1) bek. feltétele értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható.

  ************************************************************

   

 • csütörtök, szeptember 7, 2023 - 08:47

 • szerda, szeptember 6, 2023 - 09:02

 • péntek, szeptember 1, 2023 - 09:11

  "Külterületi földutak burkolattal történő kiépítése Jászszentandrás
  településen"

  2021. júliusában az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra. Az irányító hatóság pozitív döntése után (amely 2022 márciusában érkezett ) tudott hozzáfogni az önkormányzat az igazi előkészítő munkához, a közbeszerzéshez és az egyéb teendőkhöz. A nyílt eljárásra számos érdeklődő jelentkezett, melyre végül a legkedvezőbb ajánlattevővel sikerült is megkötni a kivitelezési szerződést. A projekt 95%-os támogatású, utófinanszírozott, melyhez 239.248.974. Ft. támogatást sikerült nyerni a magyar állam és az európai unió társfinanszírozásával.

  A projektről röviden: Jászszentandrás településen a Dózsa György út, a Rózsa út, a Petőfi Sándor út, a Kertész út és a Járási iskola út kiépítetlen külterületi útterületen helyezkednek el. A fent említett utak mindegyike külterületi útszakasz, jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk közlekedő járművek döntő többsége is a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálói. A jelenleg földutak burkolattal történő kiépítésére nagy igény jelentkezett a külterületi lakosság részéről is. Jellemzően homokos a talaj, csapadékos időszakban a mély részeken megáll az esővíz, ilyenkor részlegesen, személyautóval, járhatatlanná válnak. Ősszel és tavasszal, évenként két alkalommal, földgyaluval, gréderezéssel végeznek karbantartást a járhatóság biztosítása érdekében az érintettek az önkormányzat bevonásával.
  Közlekedésbiztonsági szempontból fontos, hogy főként az őszi, téli és tavaszi időszakban a belterületi utakat tehermentesítsük, és a lakossági közlekedésbiztonságot garantálhassuk. Ennek az oka az, hogy csapadékos időjárás esetén a mezőgazdasági gépek felhordják a sarat a földútról a műútra. Bár a gazdáknak fontos feladat, hogy letakarítsák a járműveket a felhajtás előtt,  a valóságban előfordul, hogy csak részben oldódik meg.  Legfőbb célunk, hogy az érintett utak mentén élő közel 500 ember életminőségét javítsuk azáltal, hogy a jelenleg minden évszakban nehezen járható földutak helyett jó minőségű utakon tudjanak közlekedni, ezáltal könnyen elérhetővé váljanak számukra az alapvető szolgáltatások. A külterületi tanyákon élőknek átlagosan 4 km-es távolságot kell megtenniük ahhoz, hogy elérjék a település központját, ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő minőségű útszakaszokat tudjunk számukra biztosítani, melyek minden évszakban könnyen járhatóak gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel is.

  A projekt szakmai tartalma: A Dózsa György út (Hrsz.: 039) tervezési szakaszán a zúzottkő útalap 506 méter hosszon egyenes, 4,00 méter szélességű a tömörített földpadka mindkét oldalon 0,75 méter széles, a baloldalon szikkasztó jellegű földmedrű árok épült. A Járási iskola út tervezett kiépített útszakasz belterületi része 108 m (Hrsz.: 1037), külterületi szakasza 2341 m (Hrsz.: 037). Az útszakasz hossza: 2449 méter. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós ívvel (R = 210, R = 250 m) csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,2 méter szélességű egyenes vonalvezetésű. A Kertész út (Hrsz.: 015) tervezett kiépített útszakasz külterületen halad: 1859 m, és kapcsolódik a már meglévő Kertész út szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű. A tervezésre szánt útszakasz hossza: 1859 méter. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől egyenes a végszelvényig készült el. Csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, 14 méteren leszűkül 3,2 m-re, majd végig 3,2 méter szélességű. A Petőfi Sándor út (Hrsz.: 041) tervezett kiépített útszakasz külterületen halad: 2446 m, és kapcsolódik a már meglévő Petőfi Sándor út szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. Az útszakasz hossza: 2446 méter. A tervezett elkészült útalap a kezdő szelvénytől 1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel folytatódik (R = 30 m) 14 m hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, végig 3,2 méter szélességű. A Rózsa út tervezett elkészült útszakasz belterületi része 42 m (Hrsz.: 796), külterületi szakasza 1557 m (Hrsz.: 06), és kapcsolódik a már meglévő Rózsa út szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű, az elkészült zúzottkő útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. A tervezésre szánt elkészült útszakasz hossza: 1599 méter. Az útalap a kezdő szelvénytől az első 10 méteren leszűkül a már meglévő 3,66 m szélességű szilárd burkolatú útszakasztól, a későbbiekben 3,2 méter szélességű egyenes vonalvezetésű.

 • csütörtök, augusztus 24, 2023 - 11:11

   

 • csütörtök, augusztus 3, 2023 - 13:05

 • csütörtök, augusztus 3, 2023 - 11:18

 • hétfő, július 24, 2023 - 10:15

 • csütörtök, július 6, 2023 - 10:32

 • csütörtök, június 29, 2023 - 13:13

  Regio-Kom Nonprofit Kft.

  Telephely:         5141 Jásztelek, Hrsz 090/2

  Posta:   5131 Jászapáti, Pf 60     Email:   info@regiokomkft.hu , ugyfelszolg@regiokomkft.hu

  Tájékoztatás

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. július 01. naptól a MOL 35 éves időtartamra megkapta a hulladékkoncessziót. A hulladékgazdálkodási koncesszióért felelős cégének a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz a neve.

  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakulásával kapcsolatban – többek között - változott a jogszabályi háttér is.

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. július 01. naptól a Regio-Kom Nonprofit Kft. (5141 Jásztelek, Hrsz: 090/2) hulladéklerakóján a lakossági hulladékátvételi díjkedvezmény megszűnik.

  Az átalakulásról bővebb információ a www.mohu.hu  oldalon elérhető.

  2023. július 1-jét követően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. állítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételéről a számlát.

  Budapest közigazgatási határain kívül:

  1.Banki átutalás esetén kérjük, a következő bankszámla adatokkal indítsd az utalást:

  MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.         OTP Bank      11794008-24030025

  Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.

  2. Csoportos beszedési megbízás esetén további teendőd nincs.

  Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.

  3. Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett

  (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogjuk kiküldeni a számla mellékleteként.

  4. Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként
  a banki átutalást választottad, kérjük módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint;

  a csoportos beszedési megbízást választottad, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíted ki a számláidat a felületen, további teendőd nincs.

   

  Regio-Kom Nonprofit Kft.

  >>Hulladék átvételi árak ide kattintva olvashatók<<

  ************************************************

 • kedd, június 27, 2023 - 11:06

   

 • szerda, június 21, 2023 - 13:12

   

 • szerda, június 14, 2023 - 10:02

   

 • hétfő, június 12, 2023 - 15:55

   

Oldalak