Felhívások

 • Közzétéve: kedd, február 6, 2024 - 09:39

 • Közzétéve: hétfő, január 8, 2024 - 11:45

  A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprő Ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet tájékoztatása alapján a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje

  Jász-Nagykun -Szolnok Vármegyei ellátási terület 2024. évi sormunka terv

  Jászszentandrás:   szeptember 10-szeptember 30.

  ********************************************************

   

 • Közzétéve: péntek, január 5, 2024 - 11:49

  2024. január 15. a magánszemély kommunális adója és az építményadót érintő adatbejelentés határideje

  Az adózónak az építményadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

  2024. január 15.  napjáig kell az adózóknak bejelentést tenniük a magánszemély kommunális adója és az építményadó kapcsán a 2023-ban bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokról.

  Lényeges, hogy a magánszemély kommunális adójának, valamint az építményadónak az az alanya, aki az év első napján az ingatlan/építmény/telek tulajdonosa/vagyonértékű jog jogosítottja.

  Nekik a 2023-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokat 2024. január 15. napjáig kell az illetékes önkormányzatnak bejelenteniük, ha volt olyan változás, ami ezt indokolja.

  Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet például ingatlan/telek/épület szerzése, eladása.

   Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentés alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adó összegét (vagy éppen törlését), újabb adatbejelentést nem szükséges mindaddig benyújtani, amíg az adózót vagy az adótárgyat érintő körülményben változás nem következik be. Az adót két egyenlő részletben, március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni.

  Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban (lakóház, tanya, telek esetén) adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania 

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.
  • Az adó tárgya: Jászszentandrás területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
  • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

   

  A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 20. § (3) alapján az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján:

  Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  a) az üdülő

  b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek. (Hatályos 2020. január 1-től.)

  Az adó éves mértéke:                

  (1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:       5000 Ft/év

  (2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti       jogonként: 10000 Ft/év

  Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak!

  >>Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  Több tulajdonos esetén a megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

   >>Mentesség kéréséhez szükséges nyilatkozat+adatbejelentő itt<< (Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!)

  ***************************************************************

  Építményadóval (üdülő, nyaraló, hétvégi ház esetén) kapcsolatban
  adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania :

  • Építmény (üdülő) vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  •  Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban ÖR.):

  Mentes az adó alól az ÖR. 8.§ alapján:

  a) a lakás

  b) a nem lakáscélú épület, kivéve az üdülő”

  Az  adó alapja építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

  Az adó mértéke az ÖR. 10. § alapján:

         a) 500-Ft/m2 - kivéve a 10.§ b) pontját

         b) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében 0 Ft/m2 .

  >>Építményadó adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  Több tulajdonos esetén a  megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

  *************************************************************

 • Közzétéve: szerda, december 13, 2023 - 08:50

  >>2024. évi szelektív hulladékszállítás naptár ide kattintva letölthető<<

   

  2024-es Lomtalanítások

  2024.04.13. (Szombat) lomtalanítás--> Jászszentandrás

  2024-es ünnepek körüli hulladékszállítás módosításai

  2024.12.26. (Csütörtök) helyett--> 2024.12.28. (Szombat)

  Érintett települések: Jászszentandrás

  ******************************************

 • Közzétéve: hétfő, december 4, 2023 - 15:53

 • Közzétéve: szerda, november 29, 2023 - 08:20

 • Közzétéve: péntek, november 24, 2023 - 12:54

 • Közzétéve: csütörtök, november 16, 2023 - 14:41

  >>jelentkezési lap ide kattintva letölthető<<

  *******************************************

   

   

   

 • Közzétéve: csütörtök, november 16, 2023 - 14:36

   

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot ír ki 

  takarító munkakör betöltésére

  >>a pályázat ide kattintva olvasható<<

  ********************************************

 • Közzétéve: szerda, november 15, 2023 - 10:34

  2024-es Lomtalanítások

  2024.04.13. (Szombat) lomtalanítás--> Jászszentandrás

  2024-es ünnepek körüli hulladékszállítás módosításai

  2024.12.26. (Csütörtök) helyett--> 2024.12.28. (Szombat)

  Érintett települések: Jászszentandrás

  ******************************************************************

   

   

   

 • Közzétéve: péntek, november 3, 2023 - 08:15

 • Közzétéve: csütörtök, november 2, 2023 - 14:04

  Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről!

  Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 13/2023.(X.31.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifa vagy szén igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

  Tűzifát vagy szenet igényelhet:

  a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át (76.950,- Ft)

  b)  egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át (96.900,- Ft)

  c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át (125.400,- Ft)

  Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

  A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

  A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2023. november 13-tól 2023. december 15-ig!

  A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

  1. A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:
  • Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás
  • Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény
  • Gyermektartásdíjról nyilatkozat
  • Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása
  • Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat
  1. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

   

  Kérelem nyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető Jászszentandrás honlapjáról.

  >>Kérelem nyomtatvány ide kattintva letölthető<<

   

  Jászszentandrás, 2023. november 02.

                                                                   Jászszentandrás Község Önkormányzata

  ***********************************************

   

 • Közzétéve: hétfő, október 2, 2023 - 14:19

  "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Jászszentandrás Község Önkormányzata  a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

   ezennel kiírja a 2024. évre

  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

  >> pályázat ide kattintva olvasható<<

  *********************************************************