Pályázatok

Külterületi földutak burkolattal történő kiépítése Jászszentandrás településen

 • Létrehozva: péntek, szeptember 1, 2023 - 09:11

  "Külterületi földutak burkolattal történő kiépítése Jászszentandrás
  településen"

  2021. júliusában az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra. Az irányító hatóság pozitív döntése után (amely 2022 márciusában érkezett ) tudott hozzáfogni az önkormányzat az igazi előkészítő munkához, a közbeszerzéshez és az egyéb teendőkhöz. A nyílt eljárásra számos érdeklődő jelentkezett, melyre végül a legkedvezőbb ajánlattevővel sikerült is megkötni a kivitelezési szerződést. A projekt 95%-os támogatású, utófinanszírozott, melyhez 239.248.974. Ft. támogatást sikerült nyerni a magyar állam és az európai unió társfinanszírozásával.

  A projektről röviden: Jászszentandrás településen a Dózsa György út, a Rózsa út, a Petőfi Sándor út, a Kertész út és a Járási iskola út kiépítetlen külterületi útterületen helyezkednek el. A fent említett utak mindegyike külterületi útszakasz, jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk közlekedő járművek döntő többsége is a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálói. A jelenleg földutak burkolattal történő kiépítésére nagy igény jelentkezett a külterületi lakosság részéről is. Jellemzően homokos a talaj, csapadékos időszakban a mély részeken megáll az esővíz, ilyenkor részlegesen, személyautóval, járhatatlanná válnak. Ősszel és tavasszal, évenként két alkalommal, földgyaluval, gréderezéssel végeznek karbantartást a járhatóság biztosítása érdekében az érintettek az önkormányzat bevonásával.
  Közlekedésbiztonsági szempontból fontos, hogy főként az őszi, téli és tavaszi időszakban a belterületi utakat tehermentesítsük, és a lakossági közlekedésbiztonságot garantálhassuk. Ennek az oka az, hogy csapadékos időjárás esetén a mezőgazdasági gépek felhordják a sarat a földútról a műútra. Bár a gazdáknak fontos feladat, hogy letakarítsák a járműveket a felhajtás előtt,  a valóságban előfordul, hogy csak részben oldódik meg.  Legfőbb célunk, hogy az érintett utak mentén élő közel 500 ember életminőségét javítsuk azáltal, hogy a jelenleg minden évszakban nehezen járható földutak helyett jó minőségű utakon tudjanak közlekedni, ezáltal könnyen elérhetővé váljanak számukra az alapvető szolgáltatások. A külterületi tanyákon élőknek átlagosan 4 km-es távolságot kell megtenniük ahhoz, hogy elérjék a település központját, ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő minőségű útszakaszokat tudjunk számukra biztosítani, melyek minden évszakban könnyen járhatóak gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel is.

  A projekt szakmai tartalma: A Dózsa György út (Hrsz.: 039) tervezési szakaszán a zúzottkő útalap 506 méter hosszon egyenes, 4,00 méter szélességű a tömörített földpadka mindkét oldalon 0,75 méter széles, a baloldalon szikkasztó jellegű földmedrű árok épült. A Járási iskola út tervezett kiépített útszakasz belterületi része 108 m (Hrsz.: 1037), külterületi szakasza 2341 m (Hrsz.: 037). Az útszakasz hossza: 2449 méter. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós ívvel (R = 210, R = 250 m) csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,2 méter szélességű egyenes vonalvezetésű. A Kertész út (Hrsz.: 015) tervezett kiépített útszakasz külterületen halad: 1859 m, és kapcsolódik a már meglévő Kertész út szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű. A tervezésre szánt útszakasz hossza: 1859 méter. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől egyenes a végszelvényig készült el. Csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, 14 méteren leszűkül 3,2 m-re, majd végig 3,2 méter szélességű. A Petőfi Sándor út (Hrsz.: 041) tervezett kiépített útszakasz külterületen halad: 2446 m, és kapcsolódik a már meglévő Petőfi Sándor út szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. Az útszakasz hossza: 2446 méter. A tervezett elkészült útalap a kezdő szelvénytől 1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel folytatódik (R = 30 m) 14 m hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, végig 3,2 méter szélességű. A Rózsa út tervezett elkészült útszakasz belterületi része 42 m (Hrsz.: 796), külterületi szakasza 1557 m (Hrsz.: 06), és kapcsolódik a már meglévő Rózsa út szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű, az elkészült zúzottkő útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. A tervezésre szánt elkészült útszakasz hossza: 1599 méter. Az útalap a kezdő szelvénytől az első 10 méteren leszűkül a már meglévő 3,66 m szélességű szilárd burkolatú útszakasztól, a későbbiekben 3,2 méter szélességű egyenes vonalvezetésű.

JÁSZSZENTANDRÁS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

 • Létrehozva: péntek, augusztus 4, 2023 - 08:50

   

  JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

  JÁSZSZENTANDRÁS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

  KEDVEZMÉNYEZETTEK: Jászszentandrás Községi Önkormányzat, Építési és Közlekedési Minisztérium

  A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

  573 866 307 FORINT

  A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 84.552054 %

  A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00013

  A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2025.08.17.

  A projekt tartalma

  Jászszentandrás község vízellátását a 1129/3 helyrajzi számú területen levő víztisztító mű biztosítja. A kutakból kitermelt ivóvíz nem teljesíti a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait, az ammónium, a vas és a mangántartalom és időnként az arzéntartalom magasabb a megengedettnél. A meglévő víztisztító műből szolgáltatott ivóvíz minősége sem felel meg az előírásoknak. A szolgáltatott ivóvíz ammónium és mangántartalma meghaladja a határértéket, emiatt nem felel meg a kormányrendeletekben meghatározott vízminőségi paramétereknek.

  Kútból történő kitermelésen, gáztalanításon, vastalanításon és fertőtlenítésen kívül egyéb vízkezelés nem történik.

  A projekt célja, hogy a község lakosait egészséges ivóvízzel lássa el. A projekt Jászszentandrás közigazgatási területén valósul meg.

  Cél egy új víztisztító technológia létesítése, vízkezelés: ammóniamentesítés, arzén-, vas- mangántalanítás, valamint fertőtlenítés.

  Vízbázis-fejlesztés és új víztisztító technológia létesítése, vízkezelés Jászszentandrás településen.

  Tervezett technológia: kémiai ammóniamentesítés, arzén-, vas- mangántalanítás, valamint fertőtlenítés.

  A kiválasztott „A” projektváltozatban a település vízminőségi problémájának megoldása új vízkezelési technológia alkalmazásával történik.

  A vízkezelő vízműtelepen tervezett az iszapülepítő létesítése, a jelen iszapülepítő átalakítása iszapvíztelenítő műtárggyá. A kezelőépület felújítása és bővítése az új vízkezelő berendezések elhelyezéséhez, a meglevő technológiai berendezés elbontásával és eltávolításával.

  Jelenleg a víztermelést 2 db üzemelő mélyfúrású kút (B-51 és K-61) biztosítja, a megnövekedett vízigényeknél a meglévő kutak már homokolnak, így azok melléfúrásos felújításuk tervezett. Az új kutak fúrása és üzembe helyezése után a meglévő kutakat le kell választani a rendszerről.

  A csúcsban jelentkező vízigények csak a két kút együttes üzemével biztosítható. Tekintve, hogy mind minőségi, mind mennyiségi szempontból a vízbázis kérdéskör kiemelt, a bemutatott és meglevő állapot alapján szükséges a meglévő két darab mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása, azaz két új kút létesítése. A nyersvíz határérték feletti arzént, vasat, mangánt tartalmaz, illetve ammónium-tartalma miatt, továbbá a nitritképződés megakadályozása miatt ammónium-mentesítése is szükséges.

  Kapcsolat

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat
  5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94.
  +3657/446-006
  jegyzo@jaszszentandras.hu

   

   

Az Orvosi Rendelő épületének felújítása

 • Létrehozva: kedd, február 21, 2023 - 08:58

   

  Kedvezményezett neve: Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  Projekt címe: Az Orvosi Rendelő épületének felújítása

  Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00002

  Támogatási intenzitás: 100 %

  Vissza nem térítendő támogatás: bruttó 99.979.420 Ft

  Projekt kezdete: 2023.02.01.

  Projekt fizikai befejezése: 2024.05.31.

   

  Projekt leírása:

  A projekt keretében az orvosi rendelő épületének fejlesztése valósul meg, amelyben működik a háziorvosi/iskolaorvosi rendelő és a védőnői szolgálat.

  Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza.

  Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és

   a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést,

   a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő.

   

  >>Projekt tábla ide kattintva megtekinthető<<

  >>Megalapozó dokumentum ide kattintva letölthető<<

   

   

MAGYAR FALU PROGRAM LOGO

 • Létrehozva: kedd, szeptember 22, 2020 - 09:27

TOP-1.4.1-19-JN-2019-00004 Bölcsőde kialakítása Jászszentandrás településen

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE JÁSZSZENTANDRÁSON – MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE

TOP-1.1.3.-15-JN1-2016-00008 számú Helyi gazdaságfejlesztés Jászszentandrás és Jászivány településeken

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00701

TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00056

TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00012

A felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kérdőív-TOP-5.3.1 - helyi identitás

Pályázat-bérlő kiválasztására

 • Létrehozva: péntek, július 7, 2017 - 09:15

  Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/3.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására!

  >>Részletek ide kattintva<<

   

EFOP-1.5.3-16 pályázat igényfelmérés

Külterületi lakosok figyelem-pályázat !

Pályázat "Mentor" munkakör betöltésére

Rajzpályázat

 • Létrehozva: csütörtök, január 19, 2017 - 09:34

  Rajzpályázat 

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltéséhez

Pályázhatnak a civil szervezetek működési célú támogatásra!

Pályázat bérlő kiválasztására

Pénzügyi ügyintéző pályázat

Pályázat vállalkozó kedvűeknek

Családsegítő pályázat

Szociális gondozó pályázat

Bursa pályázat

Mesterecset Rajzpályázat