3.3 Működés archív

3.3 Működés archív

3.3.1 Foglalkoztatottak

3.3.2 Támogatások

3.3.3 Szerződések

3.3.4 Koncessziók

3.3.5 Egyéb kifizetések

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7 Közbeszerzés

Jászszentandrás Község Önkormányzata

2016. évi közbeszerzési terve

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  CPV kód

Irányadó

eljárásrend

  Tervezett

eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel

összefüggésben

előzetes

tájékoztató

közzétételére?

 az eljárás

megindításának,

illetve a közbeszerzés

megvalósításának

tervezett időpontja

 szerződés

teljesítésének várható

időpontja vagy a

szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Építési beruházás

 45-000000-7

Uniós értékhatás alatti eljárás

 Kbt. 115.§ szerinti eljárás

2016 szeptember

2016 november

nem 

Jászszentandrás belterületi utak építése, járdafelújítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Szolgáltatás

megrendelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  évi közbeszerzési terve

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  CPV kód

Irányadó eljárásrend

  Tervezett

eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

 az eljárás megindításának,

illetve a közbeszerzés

megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Építési beruházás

 

 

 

45000000-7

 

 

 

 

 

Jászszentandrás, belterületi utak építése, valamint egyes utak karbantartása

 

Nemzeti eljárásrend

Kbt.122/A. § szerinti eljárás

2015 április

 

2015 szeptember

Nem

 

 

 

 

 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2013

2012

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2016. december 31.-ig köteles megőrizni.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.